auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Означений артикль

На відміну від неозначеного артикля, означений артикль в англійській мові має одну форму – the. Завдяки означеному артиклю можна виділити предмет з всіх інших у цій категорії, позначити його і вказати конкретне значення. Графічна форма означеного артикля the походить від вказівного займенника that і саме тому означений артикль позначає унікальність і визначеність того чи іншого предмета. Означений артикль також вживається з іменниками і може надавати загальне значення предметам одного виду, об'єднуючи їх за групами.

Існують основні функції означеного артикля, серед яких:

- The вживається з іменником, коли необхідно виділити його з групи предметів, до якої він відноситься. У такому випадку мова про об'єкт вже могла бути раніше або це стає зрозумілим за контекстом.

Thank you for a dress you have given me. The dress was the best in the party.- Дякую тобі за сукню, яку ти мені дала. (Ми не знаємо яку саме сукню, тому використовуємо невизначений артикль) Сукня була найкращою на вечорі. (Мова йде про конкретну сукню, яка згадувалася раніше, тому означений артикль є обов'язковим).

- Коли в реченні є означення, яке пояснює про який предмет йдеться. 

The dentist that smiled me in the hall of clinic later had my tooth out. – Стоматолог, який посміхнувся мені в холі, пізніше вирвав мені зуб. (В даному випадку мова йде про конкретного лікаря- стоматолога, який раніше посміхнувся відвідувачеві клініки).

The girl who is waiting near the Duty Free is my daughter. – Дівчинка, яка чекає біля магазину Д'юті Фрі, моя дочка.

- Для позначення класу предметів в цілому також використовується означений артикль the. 

The dolphin is a mammal. - Дельфін - це тварина, яка відноситься до класу ссавці.

The palm is a tropical tree. - Пальма - це тропічне дерево. 

В даному випадку ми вживаємо артикль для узагальнюючого значення.

- Перед унікальними, єдиними у своєму роді поняттями (іменами власними) обов'язково використовується означений артикль. До таких відносяться астрономічні та географічні назви, частини світу, унікальні заклади, назви газет і національностей.

The Pacific Ocean is located between North America and Asia.- Тихий океан знаходиться між Північною Америкою та Азією. 

The Moon and the Sun are unique in the planetary system. – Місяць і Сонце унікальні в сонячній системі.

The Italians are the most emotional nation.- Італійці  - це найемоційніша нація.

The Kremlin is a grand monument of architecture. – Кремль - великий пам'ятник архітектури.

Roma is situated on the Tiber. – Рим стоїть на річці Тібр.

Chernobyl is situated in the North of Ukraine. – Чорнобиль знаходиться на півночі України.

The Bild is a daily newspaper. – Білд - це щоденна газета.

Означений артикль займає своє місце в англійській мові і є її невід'ємною частиною. Тому не варто забувати про вивчення цієї частини мови і більш того, слід приділити достатньо уваги цим правилам.

 

Рейтинг сторінки:

3/5 (всього:1)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови