auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Місце артикля в реченні

Як правило, артикль в англійській мові стоїть перед іменником і якщо перед ним є означення, все одно позиція артикля не змінюється.

I bought a car. – Я  купив машину.

I bought a beautiful blue car. – Я купив гарну синю машину.

Проте, це правило діє не завжди. Існують випадки, коли артикль стоїть не перед іменником. Розглянемо докладніше.

1. Неозначений артикль стоїть після прикметника, коли перед ним є прислівники so, as або too

He had never heard so sad a story. – Він ніколи не чув такої сумної історії.

Ann is so good a teacher. – Анна дуже гарна вчителька.

It is too heavy a valise to take it. - Це дуже важкий чемодан, щоб брати його з собою.

My daughter is as good a ballerina as any girl of her age.  – Моя дочка така ж хороша балерина, як і будь-яка інша дівчинка її віку.

2. Неозначений артикль може стояти після rather и quite, а в деяких випадках і перед ними.  

Mike’s father is a quite brave man. – Батько Майкла досить хоробрий чоловік.

Mike’s father is rather a brave man. - Батько Майкла досить хоробрий чоловік.

3. Артикль варто ставити після займенників such і what 

What a beautiful day is today for my party! – Який сьогодні прекрасний день для мого свята!

I’ve never been such a clown in her eyes. -  Я ніколи не виглядав клоуном в її очах.

4. Займенники both і all стоять перед означеним артиклем.

All the problems that I have are from you. – Всі мої проблеми через тебе.

Both the dogs are very hungry. – Обидві собаки дуже голодні.

Підсумовуючи вищесказане, варто зазначити, що в розмовній мові досить складно дотримуватися цих правил, тому опущення артикля в усному мовленні не варто вважати помилкою.

 

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови