auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Іменник

Іменник є важливою частиною мови, яка відповідає на питання Who is it? (Хто це?) / What is it? (Що це?). Who is it? (Кто это?)/ What is it? (Что это?).

Слід зазначити важливість вивчення the Noun, адже ця частина мови узгоджується з артиклем (the Article) – означеним (definite-the) та неозначеним (indefinite-a/an). Саме the ставится перед іменником або прикметником, що описує іменник, так як артикль є безпосередньою ознакою Noun. У свою чергу можливо і відсутність артикля, що залежить від значення іменника в контексті.

The Noun має:

1) граматичні категорії - до них відносяться рід, число, а також відмінок;

2) лексико-граматичне значення - це значення, які підсумовує лексичний зміст і граматичну форму.

За будовою іменників згідно їх морфологічних особливостей вони поділяються на:

- Прості іменники  (simple nouns) cat (кіт), toy (іграшка), boy (хлопчик) – слова без префіксів а також суфіксів;

- Похідні іменники (derived nouns) freedom (свобода), actor (актор), tenderness (ніжність) 1 корінь + 1 або декілька морфем. – Характерні суфікси: -er/-or/-ar, ant/-ent, -ment, -ness -dom, -ion, -ity, -ship, -hood.

- Складні іменники (compound nouns) mother-in-law (теща, свекруха),bathroom (ванна кімната), toothpaste (зубна паста) – мають 2 та більше коренів (слів), але позначають одне поняття.

Що стосується лексичного значення nouns бувають: 

власні (Proper Nouns) та загальні (Common Nouns)

1. Common Nouns характерні для однорідних предметів.

До Common Nouns відносяться: 

а) Concrete Nouns (конкретні іменники) – живі істоти або окремі: dog (собака), table (стіл), singer(співачка);

б) Collective Nouns (збірні іменники) − сукупність однорідних предметів або осіб, як одне ціле: folk (народ), family (сім'я);

Collective Nouns поділяються на:

1) живі (animate) - назви живих, істот, можна поставити питання «хто?»: army(армія)

2) неживі (inanimate) - назви неживих предметів і рослин, відповідають на питання «що?»: news (новини) 

в) Material Nouns (іменники, що позначають матеріал) − речовина або матеріал: iron (залізо), acid (кислота);

г) Abstract Nouns (абстрактні іменники) −  загальні поняття, дії, якості або стан: idea (ідея), meeting (зустріч), winter (зима).

2. Proper Nouns − предмет або особа, що виділяється з однорідних предметів: Teddy (Теді), “Life” («Життя»), Kyiv (Київ), The Dnieper (р. Дніпро), Monday (понеділок), September (вересень).

Означаючи синтаксичну роль іменника, слід пам'ятати про те, що the Noun може бути виражений  підметом (subject) і присудком (predicate), а також додатком (object), або означенням (attribute) та інколи обставиною (adverbial modifier).

На синтаксичному рівні the Noun розглянемо на таких прикладах:

1. Підмет – Her parents come back home very late.- ЇЇ батьки (що?) Повертаються пізно з роботи. - Іменник виступає самостійно в ролі підмета.

The new worker is the best this month. – Новий працівник кращий в цьому місяці. - виступає з означенням.

2. Присудок – She is a star (самостійно). – Вона( хто?) зірка. She is a super star (з означенням). – Вона (хто?) супер зірка.

3. Обставина (тільки з прийменником) – Their toys are in the box. - Їх іграшки (де?) в коробці.

4. Додаток – We can see the changes. – Ми бачимо (що?)ці зміни.

5. Означення – It is (чий?) Sully’s bracelet. –Це браслет Салі.

 

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови