auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Рід іменника

Відносно питання щодо роду іменника (Gender оf Noun), необхідно пам'ятати про те, що в англійській мові Gender визначається завдяки значенню слова, а не його формі.

Впродовж століть ведуться лінгвістичні дискусії щодо визначення такої категорії як Gender в англійській мові. В даному випадку відзначимо, що присутність роду зводиться до визначення гендерної ознаки іменника, яку ми розпізнаємо з урахуванням біологічної статі особи.

Важливі відомості про рід іменника - Important Tips of Gender Nouns

1. Всього існує 4 основних Genders оf Nouns, до них відносяться:

• чоловічий р. - masculine gender-(he/his) він/його

• жіночий р. - feminine gender-(she/her)- вона/її

• середній р. - neuter gender-(it/its)-воно/його

• спільний р. - common gender- це бінарний рід, тобто він відноситься і до masculine gender, і до feminine gender.

2. Характеристика masculine gender: відповідає лише живим особам  (animate nouns) – father (батько), grandson (онук), brother (брат).

N.B.: Man в англійській мові позначає не тільки чоловіка, але і людину в цілому.

Only honest man deserves the confidence. - один приклад відповідає двом варіантам перекладу: 

1) Тільки чесний чоловік заслуговує на довіру.

2) Тільки чесна людина заслуговує на довіру.

3. Співвідношення іменників жіночої статі прирівнюються до feminine gendermother (мати), granddaughter (онучка), sister (сестра).

У даному випадку також є винятки, тому що до жіночого роду також відносяться такі nouns:

car (машина)

• boat (лодка)

• ship (корабль)

The car is very luxurious. – Ця машина дуже розкішна.

4. Що стосується inanimate nouns (неживих іменників), а також явищ і предметів, то тут йдеться про neutral gender:

toy-іграшка, winter-зима, house-дім.

It is my favorite toy. - Це моя улюблена іграшка.

In winter it is rather cold in Ukraine.- Взимку в Україні досить прохолодно.

The engineer believes this house is the best one.- Інженер впевнений, що цей дім найкращий.

Щодо neutral gender, для його вираження використовується займенник (pronoun) it, який в даному випадку заміняє іменник, але лише якщо мова йде про тварин.

His cat is talented. It can sing it’s strange but interesting songs. – Його кіт талановитий. Він може співати дивні пісні.

5. У випадку з common gender можливо провести аналогію з деякими іменниками спільного роду в  українській мові:

director-директор(чоловік/жінка)

• driver -водій(чоловік/жінка)

I reckon our director is well-educated. – Я вважаю, що наш директор дуже освічений.

У випадку коли необхідно уточнювати стать іменника, використовуються наступні слова: man або woman, boy або girl. Також замість іменника використовується необхідний займенник noun – pronoun (he/she/it) 

Тоді вищевказаний приклад змінюється таким чином: 

I reckon our woman-director is well educated.- Наша директор дуже освічена жінка.

 

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови