auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Ступені порівняння прикметників

Як вже зазначалося раніше, тільки якісні прикметники (Qualitative adjectives) можуть утворювати ступінь порівняння. Це означає, що такі прикметники можуть виражати значення предмета в більшій чи меншій мірі.

В англійській мові існує три ступені порівняння: Звичайний (Positive), вищий ступінь порівняння (Comparative) і найвищий ступінь порівняння (Superlative).

Для того, щоб утворити форму прикметника в будь-якому ступені використовуються суфікси – er, - est або слова more-most, less-least.

My Birthday is one of the most pleasant days in the year. - День Народження – моє найулюбленіше свято в році.

This park is becoming less secure. - Цей парк стає менш безпечним.

Прикметники з одного або двох складів, з наголосом на останній утворюють ступені Positive та Comparative за допомогою додавання суфікса – er, а ступінь Superlative с – est.

Positive Comparative Superlative
warm - теплий warmer - більш теплий the warmest – найтепліший
Your wish is the warmest that I heard today. –Твоє побажання найтепліше з тих, що я чула сьогодні.
bright - яскравий brighter – яскравіший
This Monica’s dress is brighter than previous. – Ця сукня Моніки більш яскрава ніж попередня.
the brightest – найяскравіший
old – старий older – старший the oldest – найстаріший
My grandmother’s house is the oldest in our town – Будинок моєї бабусі найстаріший в місті.

Також за цим правилом утворюють ступені порівняння двоскладові слова з закінченнями –ble, -er, -y, -some, -ow.

Yesterday I was the happiest because my boyfriend popped the question. - Вчора я була найщасливішою, тому що мій хлопець зробив мені пропозицію.

Відповідно, при додаванні закінчення до прикметника, що закінчується на -y, відбувається зміна на -i.

The final university examination was the easiest in my life. – Випускний іспит в університеті був найлегшим в моєму житті.

Щоб утворити вищий ступінь порівняння для складних слів перед прикметником використовуються слова more (більше), less (менше), а в найвищому ступені порівняння most (найбільш) и least (найменш).

Your sister Elisabeth should be more careful during this trip.- Твоя сестра Елізабет повинна бути більш уважною в цій подорожі.

I’m sure that Marina is my the most faithful friend. – Я впевнена, що Марина моя найвідданіша подруга. 

Звичайно, як і в будь-якому правилі, існують прикметники - виключення, які утворюють ступені порівняння від іншого кореня слова, тому форми таких прикметників варто просто запам'ятати.

До таких винятків відносяться:

Good (хороший) – better – the best

I consider that the sea rest is better than mountain. – Я вважаю, що морський відпочинок краще, ніж відпочинок в горах.

Bad (поганий) – worse – the worst

Yesterday I looked a film, with the worst end where he’d killed her. – Вчора я дивився фільм з найгіршим кінцем, де він убив її.

Little (маленький) – less – the least

You should find a less difficult way to earn money. – Тобі варто знайти менш важкий спосіб заробітку грошей.

Many/much (багато) – more – the most

In the summer there are more wonders in the air. – Влітку в повітрі ще більше чудес.

Far (далекий) – farther/further – the farthest/the furthest

The farthest end of this garden has red brick surrounding the edge of the grass.- Найдальший кінець саду обгороджений червоною цеглою по краю трави.

Old (старый) – older/elder – the oldest/the eldest

The eldest man in our family is my great grandpa Viktor. – Найстарший чоловік в нашій родині - це мій прадід Віктор.

Рейтинг сторінки:

4.14/5 (всього:7)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови