auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Дієслово

В англійській мові дієслово є самостійною частиною мови, основна функція якої - позначати дію особи або предмета. Перша форма дієслова називається неозначеною, зазвичай ця форма використовується з  часткою to. Як правило, дієслово є ядром в реченні, тому воно може змінювати форму за числами та особам. Також існують  дієслова, які не змінюють свою форму або мають певну форму для кожної особи. До таких відносяться деякі модальні дієслова, а також дієслова to be (бути) і to have (мати) мають певні особливості у формах  першої і третього осіб в однині.

Існують смислові та службові дієслова. Перші позначають будь-яку дію і володіють лексичним значенням.

Betty talked about the contest as if she had won the grand prize. – Бетті розповідала про конкурс так, немов вона виграла головний приз. (Виділені дієслова належать до смислових)

Другий тип дієслів це ті, що не володіють ніяким значенням, а допомагають будувати складні дієслівні форми або форму складеного присудка.

If I had money, I would go for shopping with you this weekend. - Якби у мене були гроші, я б пішов з тобою по магазинах у ці вихідні.  (Виділене дієслово не має смислового навантаження, він лише допомагає створити форму Unreal Conditional sentence).

У свою чергу службові дієслова поділяються на такі підгрупи:

- Дієслова-зв'язки (що допомагають утворити складні дієслівні форми): to be, to get, to keep, to turn, to become

Olga Sumska is a famous Ukrainian actress. – Ольга Сумська - відома українська актриса.

Laura turned pale after heard this awful news. -  Лаура зблідла після того, як почула цю жахливу новину.

- Допоміжні дієслова (для форми складеного присудка): to be, to do, to have

We’re expecting for Henry’s phone call. – Ми чекаємо дзвінка від Генрі.

Jessica has lost her diary. – Джесіка втратила свій щоденник.

Henry and Marcia are cooking dinner tonight.  – Генрі і Марсія готують вечерю сьогодні.

- Модальні дієслова (показують ставлення особи або предмета до дії): can, may, must (have to), need

The chief isn’t here, he’s had to go to Moscow on urgent business. – Директора немає на місці, він повинен був терміново виїхати в Москву по справах

You may go to France next month, if you have enough money. – Ти можеш поїхати до Франції в наступному місяці, якщо у тебе достатньо грошей.

My friends can speak Spanish fluently. – Мої друзі вільно говорять іспанською.

- Смислові дієслова (використовуються самостійно, так як позначають будь-яку дію чи стан)

My grandfather plays the accordion well. – Мій дідусь добре грає на баяні.

Frank runs more quickly than his brother Jake. – Френк бігає швидше ніж його брат Джейк.

The mom wears the same dress as her daughter. – Мама одягнена в таку ж сукню, як і її дочка.

 

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови