auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Форми дієслова

В англійській мові існують чотири форми дієслова, кожна з яких має певні властивості і використовується в мові для позначення певної дії. Від форми дієслова залежить зміст усього речення, тому обов'язково потрібно знати і розрізняти форми англійського дієслова.

Початкова форма дієслова -це інфінітив (Infinitive), який зазвичай вказується в словнику з часткою to.  

to drive – водити машину.

I can’t drive a car. – Я не можу водити машину.

to make – робити

My sister volunteered to make cookies for my party. – Моя сестра з задоволенням зробить печиво для моєї вечірки.

to look – дивитися

I like to look at food before eat it. – Мені подобається дивитися на їжу перш ніж з'їсти її.

Саме цю форму ми зазвичай використовуємо в реченні, але іноді без частки to. У першій формі дієслово може бути тільки в сьогоднішньому або майбутньому часі групи Indefinite, тобто позначати звичайну, регулярну дію. Інфінітив є неособовою формою дієслова, тому не має ні форми особи ні числа.

Другою формою дієслова є минулий неозначений час (Past Indefinite). Ця форма використовується для того, щоб утворити дійсний спосіб. Для правильних дієслів потрібно всього лише додати закінчення ed до базової форми, а неправильні дієслова є винятками і мають свою особливу форму Past Indefinite.

The boy looked around him and began to search his mom. – Хлопчик подивився довкола і почав шукати свою маму. (В даному випадку to look – правильне дієслово, до якого додали закінчення)

Yesterday my mother drove a car at the first time.  – Вчора моя мама вперше водила машину. (to drive є неправильним дієсловом, тому змінює форму).

Таким  чином також відбувається утворення третьої форми дієслова - Participle II (дієприкметник минулого часу)

The question discussed at the meeting yesterday was important. – Питання, що обговорювалось вчора на зустрічі було важливе.

Неправильні дієслова мають свою форму Participle II, яка відрізняється від Past Indefinite і стоїть в третій колонці граматичної таблиці.

When I entered the room I saw a forgotten letter was on the table. – Коли я зайшов до кімнати, то побачив на столі лист, що був забутий.

Четвертою формою англійського дієслова є дієприкметник теперішнього часу (Participle I). Для того, щоб створити дану форму, потрібно використовувати закінчення -ing 

The man working in the grandmother’s garden is Bill, he is a gardener. – Людина, що працює в саду у бабусі це Біл, він садівник.

Arriving to the airport Jessica went for registration. – Прибувши в аеропорт, Джесіка пішла на реєстрацію.

 

Рейтинг сторінки:

5/5 (всього:1)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови