auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Правильні та неправильні дієслова

В англійській мові всі дієслова поділяються на правильні і неправильні. Це залежить від того, як дієслово утворює форму Participle II (дієприкметник минулого часу). Більшість дієслів є правильними і утворюють форми Past Indefinite і Participle II за допомогою закінчення –ed.

Розглянемо детальніше:

look – looked (Past Indefinite) - looked (Participle II) 

Mr. Jones looked at his son and gave a reply.  – Містер Джонс подивився на свого сина і дав йому відповідь. (Тут використовується форма минулого часу)

She have already looked the magazine before the boss came.  – Вона подивилася журнал до того як повернувся її начальник. (А в даному випадку дієприкметник минулого часу стає присудком)

Залежно від закінчення правильного дієслова, існують деякі особливості додавання -ed.

1) Якщо в закінченні дієслова перед приголосною стоїть  -y, то відбувається заміна на -i і тільки потім додається– ed:

My penfriend studied at Oxford University. –  Мій друг по переписці навчався в Оксфорді.

У тому випадку, коли дієслово закінчується на голосну, змін не відбувається, а просто додається – ed:

Our friendship had been destroyed by a small quarrel. – Наша дружба була зруйнована маленької сваркою.

Якщо основа дієслова має закінчення - e, воно не подвоюється і залишається -ed.

This report should be translated immediately. – Ця доповідь має бути перекладена терміново.

2) Коли основа дієслова закінчується на наголошену коротку голосну і приголосну після неї, то в Past Indefinite і Participle II приголосна подвоюється.

I admitted that my husband said the true last night. – Я думала, що мій чоловік сказав правду минулої ночі.

Тепер розглянемо докладніше групу неправильних дієслів англійської мови. Існують чотири основних способи утворення неправильних форм дієслова. До них відносяться:

Додавання закінчень -t і -d зі зміною або збереженням голосної в корені:

to sleep – slept – slept (спати) 

to sweep – swept – swept (замітати)

After a hard day Betsy slept deeply until next morning. – Після важкого дня Бетсі міцно спала до наступного ранку.

Yesterday I swept all the backyard and prepared the place for a new car.- Вчора я прибрав  задній двір і приготував місце для нової машини.

- Заміна кінцевої –d  на –t:

to build – built – built (будувати)

to send – sent –sent (відправляти)

My grandfather Jason built this house for all our family. – Мій дідусь Джейсон побудував цей будинок для всієї нашої великої родини.

I have sent a message to Dorothy’s friends and invited them for my birthday party.  – Я відправив повідомлення друзям Дороті та запросив їх на вечірку мого Дня народження.

- Збіг всіх форм:

to upset – upset – upset (засмучувати) 

to thrust – thrust – thrust (пролізати)

She was still upset with this adventure. – Вона все ще була засмучена цією пригодою.

My dog Billy padded and thrust his moist noise into my ear. – Мій пес Біллі підійшов і сунув свій мокрий ніс мені у вухо.

- Зміна голосної в Past Indefinite, яка знаходиться в корені слова або збереження цієї ж голосної, але тоді в кінці додається –e (n) в Participle II:

to drive – drove – driven (водити)

to forgive – forgave- forgiven (прощати)

We took a taxi and the chauffeur drove us straight through the city. – Ми взяли таксі і шофер повіз нас прямо по місту.

He apologized but wasn’t forgiven. -  Він вибачився, але не був прощений.

 

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови