auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Активний і пасивний стан дієслова

Для англійської мови характерна наявність двох станів – активного (Active Voice) та пасивного (Passive Voice). Стан є важливою граматичною категорією англійського дієслова, дана форма допомагає зрозуміти як виражається підмет - об'єктом дії або її виконавцем.

Active voice вживається тоді, коли особа або предмет сама здійснює дію, є активним учасником цієї дії.

Catherin sent the letters to her friends in Spain and Greece. – Катріна відправила листи своїм друзям в Іспанію і Грецію.

В даному випадку особа (Catherin), виражена підметом і виконує дію (is doing sending) самостійно, що означає вживання дієслова в активному стані.

У наступних реченнях також використовується Active voice:

Jessica and Patrick prepared a tasty salad for lunch.  – Джесіка і Патрік приготували смачний салат на ланч.

The hunter caught the accipiter. – Мисливець піймав яструба.

Passive voice використовується тоді, коли особа або предмет, що виражаються підметом, відчуває дію на собі, а не є виконавцем.

The letters were sent by Catherin to her friends in Spain and Greece. - Листи були відправлені Катріною її друзям в Іспанію і Грецію.

Для того, щоб утворити дієслово в пасивному стані, потрібно використати допоміжне дієслово to be (у відповідній формі, відповідно до часу, особи та числа) і Participle II необхідного дієслова.

The tasty salad for lunch will be prepared by Jessica and Patrick. – Смачний салат на ланч буде приготовлений Джессікою та Патріком.

The accipiter have been caught by the hunter.- Яструб був спійманий мисливцем.

Щоб утворити заперечену форму, необхідно використати not в пост позиції допоміжного дієслова.

His bag has not been seen anywhere. – Його сумку ніде не бачили.

Щоб створити запитання, необхідно допоміжне дієслово поставити перед підметом:

Was your bag stolen?  - Твою сумку викрали?

Passive voice не використовується в часах групи Perfect Continuous та Future Continuous. Present:

- Indefinite – The box is delivered by Bill. (Коробку доставляє Біл.)

- Continuous – The box is being delivered by Bill. (Коробка доставляється Біллом.)

- Perfect – The box has been delivered by Bill. (Коробка була доставлена Біллом.)

Past:

- Indefinite – The breakfast was cooked by mother. 

- Continuous – The breakfast was being cooked by mother.

- Perfect – The breakfast had been cooked by mother.

Future:

- Indefinite – The email will be written by secretary. 

- Perfect – The email will have been written by secretary.

 

Рейтинг сторінки:

4.03/5 (всього:63)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови