auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Неособові форми дієслова

Для того, щоб більш детально розібрати цю тему, нам необхідно розділити її на три частини, в кожній з яких буде надана детальна інформація про три безособові форми дієслова.

1. INFINITIVE

Інфінітив – це основна, базова форма дієслова, головною ознакою якої є частка to.

Наприклад:

You know, it would be better to go on the left side. - Ви знаєте, що буде краще йти ліворуч.

To know is not to understand.

Знати – не означає розуміти.

Ця форма поєднує в собі ознаки дієслова та частково іменника. Більш детально це можна зрозуміти за допомогою прикладів

В заперечних реченнях not стоїть перед інфінітивом.

Mike decided not to go with his friends to the museum.

Майк вирішив не ходити зі своїми друзями в музей.

Слід також пам’ятати, що існують випадки використання інфінітива без частки to:

1) Після модальних дієслів:

Look! Fire! We must extinguish it! 

Подивися! Вогонь! Ми повинні загасити його!

2) Після would rather, had better:

Oh, my dear, you had better agree with her proposal to stay.

О, моя люба, вам краще погодитися з її пропозицією та залишитися.

He would rather speak with his close friend all night.

Він хотів би говорити зі своїм близьким другом всю ніч.

3) Після посилювання з do:

I do want to be a professional dancer in the future.

В майбутньому я дійсно хочу бути професійним танцюристом.

4) С дієсловом let в значенні дозволу або спонукання:

Let me be your partner in this difficult deal.

Дозволь мені бути партнером в цій важкій справі.

5) З дієсловами сприйняття (в активному стані):

I saw her enter the house.

Я бачила, як вона увійшла в будинок.

В пассивному стані обов’язково стоїть to!

6) З дієсловом to make – в значенні змушувати (активний стан):

They made me come on his Birthday.

Вони змусили мене прийти на його День народження.

7) Після to help можливо вживати дієслово без to:

The daughter helps her mommy wash the dishes.

Дочка допомагає мамі мити посуд.

2. GERUND

Герундій – це неособова форма дієслова, що означає процес формування дії. Ця форма поєднує в собі ознаки іменника ті дієслова.

Наприклад:

Пити в англійській мові це – to drink – із що робити нам необхідно утворити що, в українській – це розпиття, саме тому в англійській додаємо закінчення –ing:

drink + ing = drinking = розпиття

Слід пам’ятати, що форми герундія не завжди можна перекласти на українську.

Приклади:

read + ing = reading = читання

Але 

work + ing = working = працювання можна перекласти як: процес роботи.

3. PARTICIPLE

Це також неособова форма дієслова, яка поєднує в собі властивості дієслова, прикметника і прислівника, та називається дієприкметник.

В англійській мові існує 3 види participles:

Present
Past } Participle
Perfect

На прикладах 2-х перших видів розглянемо особливості:

В теперішньому часі додаємо -ing + перша форма дієслова

She is writing an article. (у подовжених часах)

Вона пише статтю.

The article is interesting. (у якості прикметника)

Стаття цікава.

She is looking forward to publishing it. (у якості герундія)

Вона з нетерпінням чекає на її публікацію.

В минулому часі використовується –ed +перша форма дієслова

The article was written in time. (в минулому доконаному часу)

Стаття була написана вчасно. 

The article was written in time. (в пасивному стані) 

Стаття була написана вчасно. 

Written agreement is enough. (прикметник)

Досить письмової згоди.

 

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови