auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Модальні дієслова

Модальні дієслова - це  дієслова, які не можуть використовуватися самостійно тому що виражають лише модальність, ставлення мовця до дії.

Досить часто учні сприймають цю тему як дуже складну і надприродну  тільки тому, що її пояснюють навченим способами, але насправді немає нічого складного. Ми розглянемо цю тему досить просто і лаконічно.

Найважливішим є те, що для утворення заперечної форми з модальними дієсловами, необхідна лише  частка not. 

Наприклад, якщо взяти дієслово to go та сказати «я не йду» –це буде форма I don’t go. В такому випадку обов’язковими є допоміжні дієслова do/ does, did, to be/ was/ were та інші.

Але якщо це модальне дієслово - воно абсолютно самостійне, додається лише частка  not.

Наприклад:

Liza cannot find her keys in the bag. 

Ліза не може знайти ключі в сумці.

Vicky knows the rights she mustn’t pay the tax for the pets. 

Вікі знає свої права, що вона не повинна платити податок за домашніх вихованців.

Також важливим є те, що  при утворенні питань, modal verbs не потрібні допоміжні дієслова, а саме модальне дієслово стоїть попереду.

Наприклад:

Can your brother take Tim from the kindergarten?

Може твій брат забрати Тіма з дитячого садка?

Must I make notes about the behavior in the group during whole semester?

Чи повинна я робити записи про поведінку групи протягом усього семестру?

May she go home a little bit earlier? 

Може вона піти додому трохи раніше?

Також слід пам’ятати, що  до модальних дієслів не додаються ніякі закінчення, як наприклад в 3й особі однини в Present Simple

Наприклад:

She can smile when something bad is happened. - Вона може посміхатися навіть коли сталося щось погане.

Rob can make different motorbike-tricks. - Роб може виконувати різноманітні трюки на мотоциклі.

Список модальных дієслів в англійській мові такий:

• Can / Could

• May / Might

• Must

• Have to / Have got to

• Be to

• Need

• Ought to

• Should

• Would

• Shall

• Will

• Dare

• Used to

 

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови