auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Наказовий спосіб

Спосіб – це граматична категорія дієслова, яка допомагає визначити ставлення мовця до дії. Всього в англійській мові існує три способу: Дійсний (який має Active і Passive voice), Умовний (Subjunctive mood) і Наказовий (Imperative), який ми розглянемо докладніше.

Imperative mood відображає спонукання до дії, яке може бути виражене у формі поради, прохання чи наказу. Для того, щоб поставити дієслово в Imperative, потрібно використати його початкову форму без to:

Stand up. Listen! Go! – Встань. Послухай! Йди!

Щоб утворити заперечну форму, необхідно використати дієслово to do і частку not, яку слід поставити після допоміжного дієслова.

“Mary, please, don’t hide!” – said the mom to her baby. – «Мері, не ховайся будь ласка! »- сказала мама своїй дитині.

Якщо потрібно заборонити будь-що, do not необхідно ставити на початку речення.

Don’t touch this cable! – Не чіпай цей провід!

Також за допомогою наказового способу можна спонукати третю особу до дії, ввічливо попросити і пом'якшити сенс сказаного за допомогою дієслова let і слів: please, if you do not mind та інших. При цьому займенник особи, яку ми спонукаємо до дії, має бути в об'єктному відмінку (him, her).

Наприклад:

Let him go to the pub tonight with his friends. – Дозволь йому сьогодні ввечері піти в паб з друзями.

Be wise. Let him to make you happy. – Будь мудрою. Дозволь йому зробити тебе щасливою.

Please, pass me the cup of Irish coffee.  – Будь ласка, передай мені каву по-ірландськи.

Don’t tell his parents about this situation, if you don’t mind. – Не говори його батькам про цю ситуацію, якщо ти не проти.

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови