auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Умовний спосіб

Раніше ми з'ясували, що спосіб є важливою граматичної категорією, яка належить дієслову.

Subjunctive mood показує відношення мовця до дії, як до можливого, бажаного або передбачуваного. Дієслово позначає бажану або передбачувану дію, яка перекладається з часткою «би»:

I wish I were a child again. – Як би я хотів знову бути дитиною. 

It is necessary that Catherine should be present today. – Необхідно, щоб Катрін була присутня сьогодні.

The school requires that all its pupils take this lesson – Всі учні цієї школи повинні відвідати цей урок.

За допомогою Subjunctive mood можна висловити бажану дію тільки суб'єктивно, яка навіть може бути нереальною. Більш того, існує два види умовного способу, які розрізняються за граматичними формами і часом.

Синтетична форма (Subjunctive I)  та Аналітична  форма умовного способу (Subjunctive II) відрізняються за способами утворення, тому розглянемо детальніше.

Present Subjunctive I – це проста форма, вона збігається з інфінітивом без to, тобто дієслово залишається незмінним, незалежно від числа та особи. А також не змінюється форма дієслова to be.

I demand that they all come to the office tomorrow morning. - Я вимагаю, щоб всі вони прийшли завтра вранці в офіс.

It is necessary that he find the books. – Необхідно, щоб він знайшов книги.

Past Subjunctive I схоже за формою з  Past Indefinite коли йде мова про події передуючі  моменту мовлення. В даному випадку to be стає were для всіх осіб і чисел 

James behaved himself as if he were about a ten years old. – Джеймс поводився так, нібито йому 10 років.

Past Perfect Subjunctive I представляє Past Perfect і події, які здійснилися до моменту мовлення.

If only I had returned home that evening!  - Якби я тільки повернувся додому в той вечір!

Аналітичні форми Subjunctive II утворюються за допомогою допоміжних дієслів should/would/might/could, інфінітива (без to) та основного дієслова, яке може бути в формі perfect  або ні. У більшості випадків для всіх осіб та чисел використовується should,коли мова йде про фізичну можливість – could, форма might коли можливо виконати дію, але це виконання пов’язане з певними обставинами.

Present Subjunctive II

Why should he make this? – З якого дива він це робить?

She should ask for pardon at once. – Вона зараз же повинна попросити вибачення.

Perfect Subjunctive II

Carla should have asked for pardon yesterday. – Карла мала вибачитися ще вчора.

При утворенні запереченої форми, not ставиться між допоміжним дієсловом should і основою перфектного інфінітива.

Carla should not have asked for pardon yesterday. – Карла не повинна була вибачатися вчора.

Як правило, форми Subjunctive I використовуються в підрядних реченнях, а Subjunctive II в простих або складнопідрядних, але звичайно ж існують винятки.

 

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови