auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Future Perfect - майбутній доконаний час

Майбутній доконаний  час досить рідко вживається в розмовній англійській мові, але безсумнівно потрібно знати його правила. Future Perfect висловлює дію, яка буде відбуватися в майбутньому, але закінчиться до початку іншої дії в майбутньому. 

In a few years I will have finished my doctor’s thesis. – Через декілька років я закінчу писати докторську дисертацію.

Next week I and my husband Bill will have been married for 25 years. We will celebrate our silver wedding.– В наступному місяці ми з моїм чоловіком Біллом будемо одружені вже 25 років. Ми будемо святкувати наше срібне весілля.

Як стає зрозуміло з прикладів, для утворення  Future Perfect  використовується форма дієслова to be  у простому майбутньому часі - will  та смислове дієслово у формі Participle II. Як у всіх інших часах групи Perfect, правильні дієслова утворюють Participle II за закінчення –ed,а неправильні змінюють свою форму повністю.

Для утворення заперечного речення використовується частка not, котра ставиться після допоміжного дієслова will (won’t). 

Kevin won’t have arrived by 8 o’clock. – Кевін не приїде до восьмої години.

Students won't have read all the books by this time. – Студенти не прочитають всі книги до цього часу.

By next month I won’t have learned Spanish. – До наступного місяця я не вивчу іспанську мову. 

Щоб утворити запитання в Future Perfect, слід допоміжне дієслово will перенести перед підметом, а смислове дієслово залишити після нього.

Will Catherine have bought a new laptop? – Кетрін вже купила новий ноутбук?

Will Amy have learnt Thai by the time she moves to Thailand? – Емі вивчить тайську мову до того, як буде переїжджати до Таїланду?

Will Jack have received the email before he goes out? – Джек отримає лист, перш ніж піде?

Основними покажчиками майбутнього доконаного часу є такі слова: by, by the time, before, when, till/until. Саме вони допомагають передати значення дії, яка почнеться і закінчиться в майбутньому до певного часу.

 

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови