auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Future Perfect Continuous - майбутній доконаний тривалий час

Це час вкрай рідко вживається в розмовній англійській мові і лише іноді може зустрічатися в письмовій, так, як в усному мовленні можна використовувати інші часи і пояснити майбутню дію, а в письмовій так зробити неможливо. Майбутній доконаний тривалий час визначає дію, яка почалася в майбутньому і тривала там до певного моменту. Зазвичай прийменник  for допомагає висловити сам момент і показати його тривалість.

Anna will have been studying at the University of Cologne for 2 years before she moves to Netherlands. – Анна навчатиметься в Кельнському університеті протягом двох років, перш ніж переїде до Нідерландів.

David will have been travelling around the USA for six months before his report. – Девід подорожуватиме по США протягом шести місяців перед своєю доповіддю.

By 2020 I will have been driving a car fifteen years, so I’ll be an experienced driver.  – До 2020 року я буду водити машину вже п'ятнадцять років, тому я буду досвідченим водієм.

Як стає зрозуміло з прикладів, допоміжним дієсловом даного часу є форма to be в майбутньому доконаному часі (will have been). До того ж до смислового дієслова додається закінчення –ing (форма Participle I). 

Щоб утворити заперечне речення необхідно після will додати not, а після цього вже слідує have been + форма смислового дієслова з закінченням –ing.

My brother won’t have been living in Turin for a month. – Мій брат не буде проживати в Турині місяць.

Bob won’t have been listening Italian dialogues for an hour. - Боб не слухатиме діалоги на італійській мові протягом години.

Jane will not have been eating meat for two months.  – Джейн буде їсти м'ясо два місяці.

В запитальній формі will стає перед підметом, потім have been і залишається смислове дієслово.

Will Jake have been taking medicine till Friday? – Джейк буде приймати ліки до п'ятниці?

Will you have been teaching English with your younger sister for two hours? – Ти будеш вчити англійську мову з молодшою сестрою впродовж декілька годин?

Will your sister Kate have been using your phone for next week? – Твоя сестра Кейт буде користуватися твоїм телефоном на наступному тижні?

 

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови