auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Future in the past - Майбутнє у минулому

Аналогу цього часу також немає в українській мові, навіть переклад звучить досить дивно для нас – час Майбутнє у  минулому вважається складним, але ми спробуємо спростувати це твердження.

Розглянемо утворення Future in the Past на прикладах.

Почнемо з простого прикладу в майбутньому часі:

Майк обіцяє, що він завтра подзвонить. (Він обіцяє now – зараз, що завтра щось зробить tomorrow - завтра). На англійській мові це звучить таким чином:

Mike promises that he will call tomorrow. – обов'язково використовуємо частку will, що позначає майбутній час.

Марія каже, що вона приїде завтра.

Maria says that she will come tomorrow. – це приклади простого Future Tense.

Але що ж тоді представляє час майбутнє в минулому? – Цей час виражає дію, яка відбувалася в минулому, але з указанням певного періоду часу в майбутньому.  

Наприклад:

Майк обіцяв, що завтра зателефонує. (він обіцяв – past, зателефонує - future).

Все, що необхідно зробити, це перетворити will в would у Future in the Past:

Mike promised he would call tomorrow.

Марія сказала, що вона приїде завтра.

Maria said she would come tomorrow.

Пітер каже, що буде зайнятий

Pitter says he will be busy.

Але якщо : Питер сказав, що він буде зайнятий. (сказав – past; буде зайнятий- future).

will be у would be 

Pitter said he would be busy.

!Важливим також є те, що в першій частині речення також використовується  past:

Promises – promised

Say – said і т.д.

Таким чином для утворення Future in the Past використовується допоміжне дієслово would та смислове дієслово в звичайній формі.

Для утворення заперечного речення, використовується частка not, таким чином отримуємо форму won’t.  Для утворення питальної форми will ставимо перед підметом.  В заперечному реченні після would також додаємо not і отримуємо форму wouldn’t, для питання would виносимо вперед.

Розглянемо на прикладах:

- Ствердження:

Maria said she would call tomorrow.

Марія сказала, що завтра зателефонує.

- Заперечення до першої частини речення:

Maria didn’t say she would call tomorrow.

Марія не казала, що зателефонує завтра.

- Заперечення до другої частини:

She said she wouldn’t call tomorrow.

Вона сказала, що не зателефонує завтра.

- Питання

Did Maria say she would come tomorrow?

Марія казала, що завтра зателефонує?

 

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови