auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

граматика англійської мови

Аналога цього часу не існує в українській мові, так як в нашому розумінні подія, яке завершилася і пройшла була в минулому. А в розумінні англійців подія, яка закінчилася може бути і в теперішньому часі. Тому Present Perfect (Теперішній доконаний час) означає дію, яка вже відбулася, але до певного моменту в теперішньому.

I have eaten scrambled eggs for breakfast. – Я з'їв омлет на сніданок.

Children have already gone to school. – Діти вже пішли в школу.

Формула утворення даного часу така: допоміжне дієслово have (has) і дієприкметник минулого часу основного дієслова (Participle II). Для правильних дієслів форма дієприкметника створюється додаванням - ed до основи дієслова, неправильні ж мають свою унікальну форму. Такі дієслова зібрані в таблицю, яку можна знайти в будь-якому граматичному довіднику або словнику.

My parents have just bought a new car, the model of what is BMW X6. – Мої батьки тільки що купили нову машину, модель якої BMW X6.

Основним словом-показником цього часу є already (вже). 

Jessica has already finished her homework. – Джесіка вже зробила домашнє завдання. 

Коли в реченні ми стверджуємо що-небудь, допоміжне дієслово ставимо після підмета, який може бути виражений займенником. Для третьої особи однини використовується has, а для всіх інших - have. У питаннях потрібно допоміжне дієслово поставити перед підметом, а в заперечних реченнях have / has стоїть після підмета, але додається частка not.

Kate and Kevin have not married yet. – Кейт та Кевін ще не одружилися.

Have you been in Poland?  – Ти був у Польщі?

Has she changed clothes during the night? – Вона змінювала наряди протягом вечора?

Present Perfect вживається тоді, коли є результат дії, яка вже закінчилася.

She has done this task. – Вона зробила це завдання. (Відповідно, є результат)

Якщо мова йде про особистий життєвий досвіді, без вказівки конкретного часу.

I’ve visited Turkey but I’ve not been in Egypt. – Я був в Туреччині, але  не був в Єгипті.

Завдяки прислівникам ever (коли-небудь) never (ніколи) в даному часу можна повідомити про те, що ми робили чи не робили коли-небудь в житті. Варто також пам'ятати, що в реченні не може бути подвійного заперечення, тому якщо використовується never, частка not не використовується.

Has your small daughter Christina ever eaten papaya? -  No, she has never eaten papaya before today. – Твоя молодша донька Христина їла коли - небудь  папайю? - Ні, вона ніколи не їла папайю до сьогодні.

Варто також пам'ятати, що якщо подія трапилася в якийсь певний час, то використовується Past Simple. Якщо ж період дії ще не закінчився, тоді Present Perfect.

Bill has studied Thai since childhood. - Білл вивчає тайську мову з дитинства.

Joe visited Hong Kong last week. – Джо відвідав Гонконг минулого тижня.

 

Рейтинг сторінки:

5/5 (всього:1)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови