auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Past Simple (Простий минулий час)

Простий минулий час позначає дію, яка сталася в певний момент у минулому. Для того, щоб уточнити в який саме момент, існують слова-показники, до таких відносяться: ago, last, once upon time, yesterday, the day before yesterday.

Yesterday I visited the theatre with my best friend Valentina. – Вчора я відвідав театр разом з моєю найкращою подругою Валентиною.

My mother finished school twenty years ago. – Моя мама закінчила школу двадцять років тому.

I left Ukraine last year. – Я поїхав з України в минулому році.

Для того, щоб утворити форму даного часу, потрібно використовувати другу форму дієслова, яка вказується в таблиці як Past Indefinite. Відповідно, для її створення потрібно додати закінчення -ed до основи правильного дієслова або використовувати форму Past Indefinite неправильного дієслова.

All my friends enjoyed our trip around Europe. – Всі мої друзі насолодилися нашою подорожжю по Європі.

When I was upset, my boyfriend brought me a bouquet of multicolored flowers. – Коли я була засмучена, мій хлопець приніс мені букет різнокольорових квітів.

Допоміжним дієсловом, яке допомагає утворити питання і заперечення, в простому минулому часі є did.

Як і в усіх часах англійського дієслова, для того, щоб утворити питання, потрібно did поставити перед підметом, а смислове дієслово після підмета повернути в початкову форму:

1) I saw your black car yesterday. – Я бачив твою чорну машину вчора.

Did you see my black car yesterday? – Ти бачив вчора мою чорну машину?

2) The management of our company discussed problem about this debt yesterday. – Керівництво нашої компанії вчора обговорили проблему про цей борг.

Did the management of our company discuss the problem about this debt yesterday? – Керівництву нашої компанії вчора обговорило проблему про цей борг?

У негативній формі, потрібно додати частку not в пост - позицію допоміжного did, а смислове дієслово залишити в початковій формі.

1) I didn’t see your black car yesterday. - Я не бачив твою чорну машину вчора.

2) The management of our company didn’t discuss the problem about this debt yesterday. – Керівництво нашої компанії вчора не обговорили  проблему про цей борг.

Простий минулий час вживається:

- У вказівках на просту дію в минулому

My brother played with his friends in the garden. – Мій брат грав зі своїм друзями в саду.

- Позначає регулярну, або  дію, що повторювалась у  минулому

His grandfather Jake always bought newspaper and coffee in this newsstand on Sunday. – Його дідусь Джек завжди купував газету і кави в цьому кіоску по неділях.

 

 

- Перерахування послідовних дій в минулому

Catherine arrived, came out from train, bought a cup of green tea and drank it. – Кетрін приїхала, вийшла з поїзда, купила чашку зеленого чаю і випила його.

 

Рейтинг сторінки:

4/5 (всього:10)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови