auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Past Perfect Сontinuous

Виражає дію, що почалася в минулому, тривала там певний проміжок і закінчилася в минулому перед певним моментом.  

I had been waiting the bus to Krakow for an hour and then it arrived.- Я прочекав годину автобус в Кракові , а потім він приїхав. (Ми розуміємо, що дія вже відбулася і в минулому залишився результат цієї дії, але вона тривала годину).

Алгоритм утворення форми цього часу такий: допоміжне дієслово to be (в формі Past Perfect) had been +  смислове дієслово V + – ing.

They had been walking by foot in the forest for two days when Bill picked them up. – Вони гуляли пішки по лісу два дні поки Біл не забрав їх.

Для того, щоб утворити запитання, необхідно перенести had перед підметом, потім залишити been і за ним смислове дієслово.

Таким чином:

Had you been looking for this work for three years? – Ти шукав цю роботу три роки?

Had they been building their house during ten years? – Вони будували будинок впродовж десяти років?

Had it been raining for all yesterday evening? – Вчора весь вечір йшов дощ?

Щоб утворити заперечну форму,  потрібно перенести частки not в позицію після had

My children had not been doing the homework for all day. – Мої діти не робили домашнє завдання цілий день.

Catherine had not been working in this publishing house for a year because she made her own business and made her own newspaper. – Кетрін не працювала в цьому видавництві впродовж року, тому що вона почала свій бізнес і відкрила свій журнал. 

My family had not been eating this food since last month. – Моя сім'я не їсть таку їжу з минулого місяця. 

Варто пам'ятати, що для форми можуть скорочуватися: They’d been… / They hadn’t been...

Якщо говорити про випадки вживання даного часу, то вони такі ж, як і для Present Perfect Continuous. Основними покажчиками є такі слова for, since, before та ін.   

By the time he arrived his wife had been dressing for an hour. – До того моменту, коли він прийшов, його дружина збиралася вже впродовж години.

John had been watching Chinese films on TV for all day. – Джон дивився китайські фільми по телевізору цілий день.

 

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови