auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Pronouns (займенники)

Pronouns – це такі слова, які вказують на іменник, використовуються замість назв та імен предметів, але при цьому не називають їх.

Наприклад, ми можемо сказати «він», а що або хто сховано за цим словом незрозуміло -це може бути і чоловік, і стіл. Справа в тому, що правила використання pronouns трохи відрізняються в англійській і українській мовах. Хоч дана тема і легка, але дуже важлива, адже ми вживаємо займенники майже постійно.

Варто звернути увагу на те, що займенники пов’язані з відмінками. В українській мові 7 відмінків, а в англійській їх всього: називний  (Nominative Case) та об’єктний (Objective Case)

Спочатку розглянемо по 2 форми для кожного займенника. Перша форма буде відповідати підмету (subject), тобто автору дії в реченні. Друга форма pronoun відповідає object (присудку).

Subject I We You He She They
Object Me Us You Him Her Them

Наприклад, якщо ми говоримо про себе в однині, то pronoun – I (я),усі інші варіанти: мене, мені, мій – це буде форма me.

Для того, щоб сказати про нас у множині, то використовується займенник we (ми),: нас, намиus.

Когда мова йде про тебе, ти в англійській мові – you, усі інші варіанти відмінків також you, в цьому випадку тільки одна форма для всіх слів, які в українській мові відповідають варіантам займенники:  ти, тобі.

Якщо говоримо про нього, він – в англійській he, у відмінках – йому, про нього, з ним –  форма him в англійській.

Коли мова йде про неї, то вона в англійській – це she , інший варіант - her.

Так само коли мова йде про них, в значенні сторонніх людей, використовується форма– they (вони), а також them у відмінках. 

Таким чином ми розглянули приклади особових займенників. Адже саме за допомогою personal pronouns (що визначають мовця) мова стає більш різноманітною, можливо створювати речення без повторень. Крім personal pronouns існують інші види займенників, до яких відносяться: 

• possessive (Присвійні)

• demonstrative (Вказівні)

• interrogative (Питальні)

• relative (Відносні)

• indefinite (Неозначені)

• negative (Заперечні)

• reflexive (Зворотні)

• reciprocal (Взаємні)

Отже, займенники в англійській мові розподіляються за категоріями згідно зі своїм значенням, яке визначає особливості вживання.

 

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови