auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Personal Pronouns - Особові Займенники

Щоб розповісти про себе, звернутися до співрозмовника або ж розповісти про своїх рідних та знайомих ми використовуємо особові займенники, адже саме вони допомагають нам уникнути повторень в мові. Тому розглянемо детальніше особливості personal pronouns.

В українській мові особові займенники я, ти, він, вона, воно і так далі схиляються як по особам, так і по числах, а також мають різні відмінки, (їх сім), в залежності від того як  саме займенник використовується в реченні. 

В англійській мові існують 2 відмінки для займенників:

• Називний, коли pronoun виступає в реченні в ролі підмета

• Об’єктний, який замінює всі інші відмінки в українській мові

Отже, давайте спочатку розглянемо особові займенники в називному відмінку.

I Я
I like to eat sushi. – Я люблю їсти суші.

 

We Ми
We are the best workers in this month. – Ми найкращі працівники цього місяця.

 

You Ти / Ви
You will find out the truth way. – Ви знайдете істинний шлях.

 

They Вони
They look for great success in this deal. – Вони шукають успіх в цій справі.

 

He Він
He thinks like a businessman. – Він думає як бізнесмен.

 

She Вона
She wants to be a model. – Вона хоче стати моделлю.

 

It Воно
It climbs on the tree. – Він поліз на дерево.

Слід пам'ятати, що в англійській мові чоловічим або жіночим родом володіють тільки люди, відповідно чоловіки або жінки. Всі інші предмети або тварини позначаються займенником It - з англійської - воно, але на українську ми переводимо в залежності від ситуації, тобто якщо це тварина, то може бути і він і вона, наприклад, кішка - вона, кіт - він, тобто займенник It не повністю відповідає в українській мові.

Ще одна особливість в англійській мові: займенник I пишеться завжди з великої букви, незалежно від того, яке місце займає в реченні: на початку, в кінці або в середині – перша особа однини, тобто «я» завжди пишеться з великої літери.

Всі інші відмінки займенників в англійській замінює об’єктний відмінок, наприклад: мені, мене і т. д. - це одна форма непрямого відмінка (me). Розглянемо детальніше:

Me мені / мене
Us нам / нас
You тебе/ вам/ вас
Them їх/ їм
Him йому / його
Her їй/ її
It йому/ їм /їй

Щоб краще зрозуміти, що таке  об’єктний відмінок, давайте розберемо наступні речення:

I see a cloud. – Я бачу хмару. - Тут ми бачимо займенник I в називному відмінку і він виражений підметом.

He sees me. – Він бачить мене. – Не – в називному відмінку, а me – займенник I в об’єктному відмінку.

She sells books. – Вона продає книжки. – She в називному відмінку, виступає в ролі підмета. 

She sells books to them. – Вона їм продає книжки. – She –називний відмінок, а them (їм) – об’єктний відмінок, форма утворена від they (вони).

 

We tell the truth. – Ми кажемо правду. – We в називному відмінку є підметом в цьому реченні. 

She tells the truth to us. – Вона говорить нам правду. – She в називному відмінку, а займенник us(нам) – в об’єктному відмінку, форма утворена від we(ми).

The work is done. – Робота виконана. Work – робота виступає в ролі підмета. → It is done by him. –Вона виконана ним. – It в називному відмінку заміняє слово робота (вона), а займенник him (їм) – об’єктний відмінок.

Зверніть увагу, що виділені форми займенників використовуються з прийменниками, щоб утворити інший відмінок і правильно вжити займенник в реченні. 

She is a girl. - Вона дівчинка.

I know her. - Я знаю її. 

I give it to her. – Я даю їй це. 

The pie is backed by her. – Пиріг спечений нею. 

Розглянувши всі приклади ми визначили, що займенники в називному відмінку на синтаксичному рівні виступають в ролі підмета, а в об’єктному відмінку непрямому в ролі додатків.

Слід зазначити, що в англійській мові особові займенники мають 2 форми: в називному і в  об’єктному відмінку.

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови