auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Reflexive Pronouns - зворотні займенники

Приступаючи до вивчення теми про зворотні займенники, використовуємо назву казки Редьярда Кіплінга «Кіт, який грав сам по собі». Історія про кота, якого так і не вдалося приручити. Оригінальна назва твору англійською звучить так: «The Cat that Walked by Himself».

Himself – це займенник, який можна перекласти як «сам себе», він відноситься до розряду зворотних займенників. Reflexive pronouns вказують на те, що хтось виконує дію по відношенню до самого себе.

 Важливо відзначити, що reflexive pronouns мають загальний суфікс -self (для однини) та  -selves (для множини).

Цікаво і те, що завдяки сучасній моді на селфі (selfie - селфі, автоснімок, автофотопортрет; знімок самого себе робиться зазвичай на мобільний телефон, планшет або фотокамеру;) - всі тепер знають, що self означає себе.

Порівняємо ось ці приклади:

Mike blames him. Майк звинувачує його. (Майк звинувачує когось іншого, але не себе.)

• Mike blames himself. Майк звинувачує себе.

• Jane taught her how to read. Джейн навчила її читати.

• Jane taught herself how to read. Джейн сама навчилася читати .

Для зворотних займенників  характерне самостійне виконання будь-якого завдання.

Отже, утворення основних форм reflexive pronouns відбувається наступним чином: 

• I стає my+self

• you переходить в your+self

• he видозмінюється наhim+self

• she трансформується в her+self

• it змінюється на it+self

• we перетворюється на our+selves

• you переходить в your +selves

• they змінюється на them+selves

Якщо ви звертаєтеся до однієї людині вживайте форму yourself, наприклад:

Do not blame yourself. - Не звинувачуй себе.

Якщо ж ви звертаєтеся до групи людей, то використовуйте форму yourselves, наприклад:

Do not blame yourselves. - Не звинувачуйте себе.

Що стосується смислового навантаження, то зворотні займенники в англійській мові також можуть використовуватися для того, щоб підкреслити, що дія виконується самостійно:

Я сам отвезу тебя туда. – I will drive you there myself.

Зворотні займенники також часто можуть використовуватись замість особових займенників після:

• as/

• like/

• but(for)/

• except(for)/

Наприклад: 

Цей костюм спеціально розроблений для таких швидких плавців, як ти.– This outfit is specially designed for fast swimmers like yourself.

Reflexive pronouns використовуються у багатьох стійких виразах, в словнику на місці зворотного займенника знаходиться слово oneself.

Наприклад:

to teach oneself- вчити самого себе

• to introduce-представитися

Слід також враховувати, що з деякими дієсловами зворотні займенники не використовуються. 

I want to relax myself. – Я хочу розслабитися.

• I feel myself good. – Я почуваю себе добре.

Тому якщо сумніваєтесь, слід заглянути у словник.

Розглянемо більш детально:

Tell me about yourself. – Розкажіть мені про себе.

• Make yourself at home. – Відчувай себе як вдома.

• I like to talk to myself. – Я люблю розмовляти сам з собою.

• He told me this story himself. – Він сам розповів мені цю історію.

• She made it herself. – Вона сама це зробила.

• Please help yourselves! – Будь ласка, пригощайтеся!

• The dog didn’t hurt itself. – Собака не поранилася. 

• She came to herself. – Вона прийшла в себе.

• He is beside himself with worry. – Він у нестямі від хвилювання.

• I need to check it myself. – Мені потрібно перевірити це самому. 

• You are not quite yourself today. Ти сьогодні сам не свій. 

• They enjoyed themselves. – Вони добре провели час.

 

Рейтинг сторінки:

4.33/5 (всього:3)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови