auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Possessive Pronouns - присвійні займенники

Якщо ви хочете добре говорити англійською мовою, а не займатися дослівним перекладом з української, і не хочете звучати безглуздо, обов'язково враховуйте наступну особливість – в англійській мові прийнято підкреслювати навіть найочевиднішу приналежність предмету до  чогось.

Наприклад:

Українською ми скажемо: Я чищу зуби. – Англійською: I brush my teeth. (мої зуби)

Вона знизала плечима. – She shrugged her shoulders. (її плечима)

Не закривай очі. – Don't close your eyes. (твої очі)

Таких стійких фраз в англійській мові дуже багато. У словнику вони виглядають таким чином:

to change one’s mind - передумати

• to close one’s eyes – закрити очі

Замість слова one's, що стоїть у таких виразах в словнику ми обов'язково повинні використати присвійний займенник, що відповідає підмету.

На українську мову такі словосполучення переводяться за допомогою займенника свій:

Я змінила свою думку. – I changed my mind.

Вона похитала своєю головою. – She shakes her head.

Possessive pronouns потрібні нам в подібних стійких фразах і для вираження приналежності: 

my phone – мій телефон

your look – твій / Ваш погляд

his medals – його медалі  

her nails – її нігті

its tail – його/ її хвіст (наприклад хвіст кота або кішки)

our research – наше дослідження

their dog – їх собака

Після таких займенників завжди повинен бути іменник, приналежність якого ми підкреслюємо.  Слід запам’ятати, що якщо в реченні є possessive pronoun, то артикль перед іменником опускається.

I like my job. – Я люблю свою работу.

• They found their dog. – Вони знашли свою собаку.

• Her car is broken. – Її машина зламана.

• The dog wagged its tail. – Собака покрутила своїм хвостом.

• He likes my hat. - Йому подобається моя шляпа.

• I like your watch. – Мені подобається твій годинник.

• She likes my sense of humor. – Їй подобається моє почуття гумору.

• They like our house. – Їм подобається наш дім.

Іноді після займенника ставиться слово свій - own, що підкреслює приналежність, наприклад:

• Mind your OWN business. – не сунь свій ніс у чужі справи.

У possessive pronouns також є абсолютна форма. Це означає, що займенник (pronoun), не вимагає після себе іменника (noun), так як він мається на увазі. Щоб утворити такий займенник Вам необхідно пам'ятати, що лише займенник my має свою форму mine. А до всіх інших займенників потрібно просто додати закінчення -s. Займенники his і its  вже  закінчуються на -s, тому вони залишаються незмінними.

Наприклад:

This is my car. / The car is mine. Це моя машина.

He is our friend. / He is a friend of ours. Він наш друг.

These are his words, not yours. Це його слова, а не твої.

 

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови