auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Relative pronouns - відносні займенники

Для додавання підрядних речень до основних використовуються відносні займенники (relative pronouns), які вводять додаткові відомості про когось про щось вже сказане.

Наприклад: Я знаю, про який день ти кажеш. - I know the day that you are talking about.- That замінює раніше використане слово day.

До групи відносних займенників входять:

WHO THAT WHICH WHOSE
people people and things things чий?

 =

ЯКИЙ/ЯКА/ЯКЕ

Examples:

1) говоримо про людей, використовуючи who:

I know a man who can help you. Я знаю чоловіка, який може допомогти тобі.

• The woman who came is a doctor. Жінка, яка прийшла це доктор.

2) згадуючи людей або предмети, вживаємо that:

He is the teacher that will help you. Це вчитель, який тобі допоможе.

• I bought a book that is the best for you. Я купив книгу, яка найкраща для тебе.

3) розповідаючи про предмети, використовуємо which:

Where is the glass which was on the table? Де стакан, який був на столі?

• The books which he bought were expensive. Книги, які він купив були дорогими.

4) якщо хочемо вказати чий це предмет або об'єкт / суб'єкт або щось інше, тоді в реченні з'являється займенник whose:

That’s the man whose wife is a doctor. Це чоловік, чия дружина доктор.

• That’s the girl whose dog ate my sandwich. Це та сама дівчинка, чий собака з'їв мій бутерброд.

На синтаксичному рівні, як підмет можуть бути: WHO, WHICH, THAT. 

Наприклад:

Хлопець, який пограбував банк. The guy who robbed a bank.

• Це будинок, про який ти мріяла. It’s the house which you have been dreaming of. 

• Це сумка, яку я завжди беру з собою. This is a bag that I always take with me.

Також, для відносних займенників характерна функція додатку. Можна використовувати і WHO, і WHOM (у більш формальному змісті).

Наприклад:

Це та людина, з якою я хочу працювати. This is the person who I want to work with. (Найпоширеніший варіант вживання.)

АБО

This is the person whom I want to work with. (Має більш формальний відтінок.)

Таким чином ми визначили основні функції відносних займенників:

• Поєднання головного і підрядного речення 

• функції: підмета  або  додатка

Важливим є те, що ні в одному прикладі на англійській мові перед відносними займенниками кома не ставиться. 

 

Рейтинг сторінки:

4/5 (всього:2)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови