auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Умовний спосіб дієслова

Умовний спосіб дієслова (Congiuntivo)

Умовний спосіб дієслова  вживається для того, щоб висловити  емоції, суб'єктивну думку, бажання або припущення.

Congiuntivo має такі форми: Presente (теперішнього часу), Passato (минулого часу), Imperfetto (тривалого минулого часу), Trapassato (складного минулого часу).

Час умовного способу дієслова збігається не з моментом мовлення, а з тим часом, який має дієслово головного речення.

 

Для того, щоб утворити форму Congiuntivo Presente потрібно змінити закінчення дієслова на такі:

У дієсловах I групи відмінювання : parlare - io, tu, lui / lei- parli, noi parliamo, voi parliate, loro parlino.

 Non sono convinta che parli la verità. - Я не впевнена, що він говорить правду.

У дієсловах II і III групи відмінювань: scrivere - io, tu, lui / lei - scriva, noi scriviamo, voi scriviate, loro scrivano; dormire - io, tu, lui / lei - dorma, noi dormiamo, voi dormiate, loro dormano.

Spero che lui scriva oggi un rapporto che io aspetto da una settimana.- Я сподіваюся, що сьогодні він напише звіт, який я чекаю вже тиждень.

Mi pare che loro non dormano ancora. - Мені здається, що вони ще не сплять.

 

Звичайно існують дієслова, які не підлягають відмінювання за основним правилом і утворюють свої форми. До них відносяться:

1) Неправильні дієслова:

essere: io, tu, lui / lei - sia, noi siamo, voi siate, loro siano;

Penso che lui non sia stato sincero. - Думаю, що він  був не щирим.

avere: io, tu, lui / lei - abbia, noi abbiamo, voi abbiate, loro abbiano;

Questo è il film più stupido che abbia mai visto. - Цей фільм найдурніший, з усіх, що я бачив.

2) Модальні дієслова, які також часто не змінюються за основним правилом:

potere: io, tu, lui / lei -possa; possiamo; possiate; possano.

volere: io, tu, lui / lei -voglia; vogliamo; vogliate; vogliano.

dovere: io, tu, lui / lei - debba (deva); dobbiamo; dobbiate; debbono.

sapere: io, tu, lui / lei -sappia; sappiamo; sappiate; sappiano.

3) Інші дієслова, що утворюють свої форми не за загальним правилом.

dare: io, tu, lui / lei - dia; diamo; diate; diano.

Spero che Simona dia il farmaco al nostro cane. - Сподіваюся, що Симона дасть ліки нашій собаці.

dire: io, tu, lui / lei - dica; diciamo; diciate; dicano.

Signora, mi dica qual'anello preferisce? Questo con il brillante o quello con smeraldo? - Синьйора, ви скажете мені яке кільце вибрали? З діамантом чи зі смарагдом?

andare: io, tu, lui / lei - vada; andiamo; andiate; vadano.

Speriamo che le cose a Kiev vadano bene. - Сподіваємося, що в Києві все добре.

uscire: io, tu, lui / lei - esca; usciamo; usciate; escano.

Prima che  usciate di casa vi farò un baccione. - Перш ніж ви вийдете з будинку, я вас поцілую.

Список всіх таких дієслів зазвичай представлений в граматичних примітках в словниках.

 

Основні випадки використання Congiuntivo:

- Коли у головному реченні представлені дієслова, що виражають почуття або бажання, наприклад - volere, desiderare, preferire, sperare, тоді в підрядному використовується Congiuntivo.

Voglio che il mio marito mi compri una pelliccia. - Хочу, щоб чоловік купив мені шубу.

- Головне речення висловлює прохання або наказ - ordinare, pregare, chiedere, permettere, proibire

Mia madre permette che io esca ogni sera. - Моя мама дозволяє мені гуляти щовечора.

- Після дієслів, що виражають сумнів або припущення - pensare, credere, dubitare, suporre.

Penso che lei sia già qui. - Я думаю, що вона вже тут.

Carla dubita che l'estate prossima riesca ad andare in vacanza. - Карла сумнівається, що наступного літа вона зможе поїхати у відпустку.

- Дієслова, що виражають емоції: essere felice, essere contento, essere lieto, aver paura, temere, essere sorpreso, essere scontento, essere spiacente, essere dolente.

Ho paura che tu arrivi più presto. - Я боюся, що ти приїдеш раніше, ніж потрібно.

Sono felice che Laura e Marco si sposino in Maggio. - Я радий, що Лаура і Марко одружаться в травні.

 

При появі певних дієслів і стійких фраз в реченні також необхідно використовувати Congiuntivo. До них відносяться:

- Non sono certo / non sono sicuro (Я не впевнений)

- Non sono convinto (Я не переконаний)

- Mi pare / sembra (Мені здається)

- Direi (Я б сказав)

- Immagino (Уявляю)

- Suppongo (Гадаю)

- E 'probabile (Ймовірно), E' improbabile (неймовірно), E 'possibile (можливо), E' impossibile (неможливо)

 

Congiuntivo Passato

Щоб утворити Congiuntivo Passato необхідно використати форми дієслів essere і avere в Congiuntivo presente і Participio passato смислового дієслова.

Spero che le lettere siano arrivate. - Сподіваюся, що листи вже дійшли.

 

Існують такі випадки вживання Congiuntivo:

- У залежних фразах: Ci dispiace che non abbiamo sentito il tuo concerto ieri. - Нам шкода, що ми не потрапили на твій вчорашній концерт

- Коли залежне речення висловлює кінцеву мету дії і поєднується сполучниками perchè, affinchè

Dovete raccontargli tutto perche lui capisca il vostra problema. - Щоб він зрозумів вашу проблему, ви повинні все розповісти.

- Коли залежне речення  висловлює поступальну дію і приєднується сполучниками sebbene, benchè, nonostante che

Laura continua a mangiare molto sebbene lei sia già grassa.- Лаура продовжує багато їсти, хоча і так вже товста.

- Коли залежне речення виражає  умову і присутні сполучники a patto chè, purchè

Comprerò i biglietti a questo concerto a patto chè tu accetti la mia proposta di andarci.- Я куплю квитки на цей концерт за умови, що ти приймеш мою пропозицію піти туди.

 

Якщо підрядне речення підпорядковане головному в минулому часі, тоді використовується Congiuntivo Imperfetto та Congiuntivo Trapassato.

Щоб утворити Congiuntivo Imperfetto, потрібно додати такі закінчення до основи дієслова:

- У I відмінюванні - parlare: io, tu - parlassi, lui / lei - parlasse; parlassimo; parlaste; parlassero.

Pensavo che loro parlassero con i cinesi. - Я думав, що вони говорили з китайцями.

- Для II групи відмінювання - vedere: io, tu - vedessi, lui / lei - vedesse; vedessimo; vedeste; vedessero.

Speravamo che vedessi questo film. - Ми сподівалися, що ти побачив цей фільм.

- в III групі відмінювання - partire: io, tu - partissi; lui - partisse; partissimo; partiste; partissero.

Era necessario che lei partisse fra due settimane. - Їй потрібно було виїхати через два тижні.

 

Дієслово avere в Congiuntivo Imperfetto відмінюється за загальним правилом:

Avere: io, tu -avessi, lui / lei - avesse; avessimo; aveste; avessero.

Era chiaro che non avessero niente da regalarmi. - Було ясно, що у них не було чого подарувати мені.

А що стосується  essere , воно є винятком:

Essere: io, tu -fossi, lui / lei - fosse; fossimo; foste; fossero.

Supponevo che lui non fosse il mio fratello. - Я припускав, що він не був моїм братом.

 

Також винятками є:

Fare: io, tu -facessi, lui / lei - facesse; facessimo; faceste, facessero.

Credevamo che facessimo una sorpresa incredibile. - Ми вірили в те, що зробимо незабутній сюрприз.

Dire: io, tu -dicessi, lui / lei - dicesse; dicessimo; diceste; dicessero

Credevo che lei dicesse dove trovare il catalogo. - Я вірив, що вона скаже де знайти каталог.

Dare: io, tu - dessi, lui / lei - desse; dessimo; desseste; dessero.

Pensavo che il dottore mi desse qualche medicina. - Я думав, що доктор дасть мені якісь ліки.

 

Для утворення форм Congiuntivo Trapassato використовуються avere / essere (Congiuntivo imperfetto) + Participio passato  смислового дієслова.

Speravo che ieri la lettera fosse arrivata che aspettavo da molto tempo. - Я сподівався, що вчора прийшов лист, на який я дуже довго чекав.

 

Розглянемо способи утворення  всіх форм Congiuntivo на прикладі одного речення:

1) Sono felice che i miei genitori tornino dalla vacanza presto. - Я радий, що мої батьки повернутися раніше з відпустки.

2) Ero felice che i miei genitori tornassero ...- Я був радий, що мої батьки повернулися ...

3) Sono felice che i miei genitori siano tornati. - Я радий, що мої батьки повернулися.

4) Ero felice che i miei genitori fossero tornati. -Я був радий, що мої батьки повернулися.

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови