auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Неособові форми дієслова

Неособові форми дієслова: Infinito.

В італійській мові існує три неособових форми дієслова - інфінітив, дієприкметник і герундій. Кожна з даних форм має свої особливості вживання в мові. Розглянемо докладніше.

 

1) Інфінітив (Infinito) виражає нойпростішу дію дієслова. Має дві часових форми: Infinito presente (semplice)  та Infinito passato (composto).

Infinito presente (semplice) - звичайна форма дієслова: parlare, andare, svegliarsi.

Infinito passato (composto) - позначає дію яка вже відбулася. Ця форма складається з інфінітивів avere, essere та Participio passato узгодженого в роді і числі з підметом: aver parlato, essere andat-o / -a/ -i.

Ti ho portato la rivista. Dopo averla letta, restituiscimela. - Я приніс тобі журнал, після того як прочитаєш, поверни мені його.

Capiscono di essere arrivati. - Вони розуміють, що приїхали.

У зворотних дієслів зворотний займенник узгоджується в особі і числі з підметом. - Domani devi alzarti presto. Завтра тобі потрібно рано встати.

 

У пасивному стані форми інфінітивів такі:

- Infinito presente: essere lavat-o / -a / -i (I piatti devono essere lavati subito dopo il pasto. - Тарілки повинні бути вимиті після їжі.)

- Infinito composto: essere stato lavato (Dopo essere stata invitata alla festa di Marco, Patrizia decise di farsi fare un bel vestito. - Після того як вона була запрошена на свято до Марко, Патриція вирішила замовити собі пошиття сукні.)

Інфінітив може вживатися незалежно від інших членів речення - Infinito indipendente, або за допомогою прийменників (Infinito dipendente).

 

Infinito indipendente вживається:

- В емоційно забарвлених та окличних реченнях (Cosa fare? A chi rivolgermi?)

- У конструкціях (sono Io che ...; essere il primo a fare qc .; essere ... a fare qc; ecco fare qc)

Lui sara il primo a farmi questa domanda. - Він перший задасть мені це питання.

Fu Roberta a rispondergli. - Саме Роберта відповіла йому.

Eccolo arrivare! - Ось він і приїхав!

- У наказовому способі та завданнях - Tradurre in italiano!

- У заборонах: non sporgersi dal finestrino - не висовуватися з вікна!

Infinito dipendente:

- У складі дієслівного присудка: Non so che dire.

- В складі синтаксичної конструкції: прямий додаток + інфінітив, яка використовується після дієслів чуттєвого сприйняття. Vedo i bambini giocare nel giardino. - Я бачу як діти грають в саду.

- В каузативній конструкції far fare qc a qd - змусити когось зробити щось.

Laura si è fatta fare un bel tailleur. - Лаура замовила собі гарний костюм.

Vieni ti faccio assaggiare una nuova torta. - Приходь, я пригощу тебе новим тортом.

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови