auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Герундій

Неособові форми дієслова: Герундій (Gerundio)

Герундій в італійській мові буває двох видів: Gerundio presente (теперішнього), Gerundio passato (минулого часу).

 

1) Gerundio presente утворюється за допомогою додавання закінчень -ando, - endo до основи дієслова (в активному заставі).

Для дієслів I групи відмінювання -ando: parlando (говорячи). У II і III группах відмінювання - endo: scrivendo, partendo (від’їжджаючи).

У пасивному стані форма буде такою - essendo scritt-o / -a / -i, при цьому в пассивному стані Gerundio presente може бути тільки від перехідних дієслів.

Essendomi svegliata troppo presto, ho deciso di fare una passeggiata. - Прокинувшись занадто рано, я вирішила прогулятися.

Вживається Gerundio presente для вираження одночасної дії з дією дієслова в головному реченні. - Leggendo il giornale prendo il suo solito caffè. (Я зазвичаю п'ю каву, читаючи журнал)

 

2) Gerundio passato в активному стані  - avendo / essendo + Participio passato смислового глагола.В пасивному - essendo stato scritt-o / -a / -i. При цьому перехідні дієслова відмінюються з avere і можуть утворювати пасивну форму.

Essendo ammirato da tutti il quadro fu messo dirimpetto al'uscio, ben in vista. - По скільки картиною все захоплювалися, її повісили навпроти входу, на найвиднішому місці.

Essendo stata lavata bene, la macchina sembra nuova. - Після того, як її вимили, машина здається новою.

Вживається Gerundio passato для вираження дії, яка передує головному часу. Avendo letto il giornale, la metta da parte. - Прочитавши газету, я поклав її в сторону.

 

Крім цього Gerundio вживається:

- У підрядних часу: Dipingendo questo quadro, pensavo a te - Малюючи цю картину, я думав про тебе.

- В складних підрядних  (а також коли перед герундієм стоїть частка pur): Essendo molto stanco, continua a lavorare lo stesso. - Не дивлячись на те, що він дуже втомився, продовжує працювати.

- У підрядних причини: Essendo tornato tardi non riusci a parlare con Elena. - Повернувшись додому пізно, йому не вдалося поговорити з Оленою.

- У підрядних способу дії: La ascoltava sorridendo- Вона слухала її, посміхаючись.

- У підрядних умови: Correndo si potrebbe arrivarci in un quarto d'ora - Бігом туди можна потрапити за чверть години.

- У  книжковій мові: La carrozza attendeva lì, davanti al portone ore e ore, non spontandosi che per cercare l'ombra. - Карета чекала біля входу годинами, рушаючи з місця лише для того, щоб знайти тінь.

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови