auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Прислівник (Avverbio)

Прислівник (Avverbio)

В італійській мові прислівник - це незмінна частина мови, яка може змінювати, уточнювати або доповнювати значення слова, до якого належить. Згідно лексичного значення прислівники бувають:

- Avverbi di luogo (місця): qui, qua, vicino, lontano

Caro Angelo, starei volentieri qua da te, ma non posso. - Дорогий Анжело, я б з радістю була там з тобою, але не можу.

- Avverbi di tempo (часу): ora, adesso, domani, oggi, poi, prima, subito

Non sono mai stato a Milano e adesso è già tardi. -Я ніколи не був в Мілані, а зараз вже пізно.

- Avverbi di modo o maniera (образу і способу дії): male, bene, peggio, volentieri

Dopo quella visita a dottore mi sentiva meglio. - Після того візиту до лікаря я відчувала себе краще.

- Avverbi di quantità (кількості): molto, poco, troppo, nulla

Mio padre è ritornato dal lavoro molto stanco. - Мій тато повернувся роботи дуже втомленим.

- Avverbi di modalità, dubbio, negazione (модальні, прислівники сумніву та заперечення): sì, certo, non, neanche, no, forse - Neanche lui non voleva parlare con Roberto. - І навіть він не хотів розмовляти з Роберто.

 

Згідно організації в мовленні прислівники бувають:

- Avverbi primitivi (прості - не можуть бути розкладені на окремі частини): pure, sempre, tardi, mai, spesso

- Avverbi composti (складні -складаються з декількох лексичних частин): almeno (al-meno), dapertutto (da-per-tutto), persino (per-sino)

- Avverbi derivati (похідні - утворюються за допомогою суфіксів, які додаються до основи дієслова): onesta-mente, lenta-mente, final-mente, difficil-mente

Improvvisamente ha comiciato a piovere - Несподіванно почався дощ.

Прислівники кількості і способу дії утворюють вищий та найвищий ступінь як і прикметники.

Grado positivo

Grado comparativo

Superlativo relativo

Superlativo assoluto

Immediatamente (негайно)

Più immediatamente (прямо зараз)

Immedistissimamente

(у цю ж хвилину)

Il più immediatamente possibile (у цю ж секунду)

Spesso (часто)

Più spesso (частіше)

Spesissimo (найчастіше)

Il più spesissimo possibile

(як можна частіше)

 

 

 

 

 

 

Dovevo arrivare più immediatamente alla stazione.- Я повинен був  негайно приїхати на вокзал.

I nipoti devono visitare i nonni spessissimo. – Онуки повинні провідувати бабусь і дідусів набагато частіше.

 

Як і в прикметниках, так і в прислівниках є винятки в ступенях порівняння.

Grado positivo

Grado comparativo

Superlativo relativo

Superlativo assoluto

bene

meglio

ottitamente (benissimo, molto bene)

il meglio possibile

male

peggio

pessimamente(malissimo)

il peggio possibile

molto

più

moltissimo

il più possibile

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови