auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Класифікація прикметників

Класифікація прикметників

Що стосується класифікації прикметників, то в залежності від значень, які вони висловлюють, прикметники в італійській мові бувають:

1) Якісні (Aggettivo qualificativo)  

2) Означальні (Aggettivo determinativo).

 

 

Aggettivi qualificativi вказують на певні властивості і характеристики предмета.

Наприклад:

Un giardino bello - гарний сад,

una casa grande - великий будинок,

dei pantaloni vecchi - старі штани.

 

Означальні прикметники допомагають визначити приналежність предмета. Тому такі прикметники можуть бути:

- Присвійні (Aggettivo possessivo): mia (моя), tuo (твій), nostri (наші);

- Вказівні (Aggettivo dimostrativo): questo, quello (цей, той);

- Невизначені (Aggettivo indefinito): qualche (який-небудь), alcuno (деякий), ogni (кожен), qualsiasi (будь-який);

- Питальні прикметники та ті, що виконують функцію вигука (Aggettivo interrogativo ed esclamativo): che (що таке?); quale (який?); quanto (який?) 

Quanto sei bella! - Яка ж ти гарна! Quanto pizza vuoi mangiare? - І скільки піци ти збираєшся з'їсти?

 

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови