auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

 Кількісні числівники

Визначення та приклади

Кількісні числівники - це ті числівники, які позначають кількість предметів в цифрах - один (uno), tre (три), dieci (десять), venti (двадцять), trenta (тридцять), quaranta (сорок), cinquanta (п'ятдесят) , sessanta (шістдесят), settanta (сімдесят), ottanta (вісімдесят), novanta (дев'яносто) і т.д;

Il tredici è il mio numero fortunato. – Тринадцять - це моя щаслива цифра.

Abbiamo comprato quattro paio di scarpe per tutta la famiglia. - Ми купили чотири пари взуття для всієї родини.

Nel'università nostra il cento è un voto massimale. – У нас в університеті  максимальна оцінка це 100 балів.

Складні числівники обов'язково пишуться разом: 2017 - duemiladiciasette

 

Артикль перед кількісними числівниками не ставиться, крім наступних винятків:

1) Коли числівник вказує на всю кількість предметів, або осіб, які є в наявності:

I sei gatti. - Все шість котів.

2) Коли вказується століття, починаючи з тринадцятого використовуються такі форми:

Il Duecento (il'200) - il tredicesimo secolo - тринадцяте століття

«La Divina Commedia» è stata scritta nel quattordicesimo secolo (Trecento). ( «Божественна комедія» була написана в чотирнадцятому столітті.)

3) Коли вказуємо дату, то всі числа передаються кількісними числівниками з означеним артиклем: il diciannove gennaio, l'otto marzo. Але якщо хочемо сказати - перше число, наприклад il primo maggio - перша травня, то обов'язково використовуємо порядковий числівник.

4) Коли називаємо годину та час також використовується артикль:

Sono le tre - Зараз три години.

E 'le due e mezzo. - Половина третього.

Sono le quattro meno cinque. - За п'ять хвилин четверта.

5) Також артикль обов'язково використовується з конструкціями числівників, які позначають якийсь відрізок часу:

gli anni quaranta - сорокові роки.

 

За родами і числами кількісні числівники (Numeri cardinali) не змінюються.

Винятками є:

1) Числівник чол. роду Uno (Un) - один і числівник жін. роду Una (одна):

Una sorella (одна сестра),

un nonno (один дідусь),

uno zaino (один рюкзак).

2) Числівник mille (тисяча) змінюється за родом і в множині має форму mila:

Mille euro = 1000 €

Tremila euro = 3000 €

Також варто зауважити, що між числівником та іменником прийменник не ставляться.

Винятки лише - un millione di..., un milliardo di.

Un millione di persone hanno fatto uno sciopero. - Мільйон людей організували страйк.

 

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови