auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Особові займенники

Особові займенники можуть виступати в реченні як підмет або прямий і непрямий додаток, які можуть  бути в наголошеній або ненаголошеній позиції, але про це пізніше. Особові займенники в італійській мові такі

Singolare (однина)

Plurale (множина)

Io

Я

Noi

Ми

Tu

ти

Voi

ви

Lei

(ella, essa)

Вона

Esse

Вони(жін. р)

Lui (egli, esso)

Він

Essi

Вони (чол.р)

Lei (ввічлива.форма, для чол. та жін. родів)

Ви

Loro

Вони (чол. Та жін.рід)

 

Що стосується форм Egli, ella – вони можуть вживатися тільки по відношенню до людей при цьому фломи esso, essa, essi, esse – також можуть використовують для невизначених предметів і людей. Ці форми рідко використовуються в сучасній італійській мові, але можуть зустрічатися в мові книжок, тому варто знати що вони позначають.

 

Lei - це ввічлива форма однини, яка використовується для обох родів.

Signore, Lei da dov'è? - Шановний пане, Ви звідки?

Signora, Lei ha letto questo libro? - Пані, Ви читали цю книгу?

 

Для ввічливої форми у множині використовується Voi.

Voi, signori siete ucraini? - Панове, ви українці?

 

Коли обстановка особливо формальна, вживається ввічлива форма Loro, при офіційному зверненні до кількох осіб.

Loro, signori, sono di Milano? - Ви, панове з Мілана?

 

Зазвичай в реченні особові займенники опускаються, так як по закінченню дієслова стає зрозуміло хто виконує дію.

Розглянемо приклади:

Vado al cinema. - Я йду в кіно.

Parli l'inglese bene. - Ти добре говориш англійською.

 

Але в деяких випадках краще уточнити яка особа виконує дію, наприклад тоді, коли закінчення дієслів збігаються у всіх особах (Il Congiuntivo presente / imperfetto)

Credo che lui (lei) sia in ritardo. - Вважаю, що він (вона) спізнюється.

Se io (tu) potessi comprare! - Якби я (ти) тільки міг це купити!

 

Особові займенники потрібно обов'язково ставити тоді, коли на них падає логічний наголос, а також в конструкціях зі словами anche (також), neanche, nemmeno, neppure (теж, навіть не), stesso (той же):

Cucino bene la pizza e tu cucini la pasta. - Я смачно готую піцу, а ти пасту.

Non lo so nemmeno io. - Цього не знаю навіть я.

Neanche lui vuole quardare questo terribile film. - Навіть він не хоче дивитися цей жахливий фільм.

 

Рейтинг сторінки:

4/5 (всього:2)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови