auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

теперішній час

Presente (теперішній час)

Теперішній час в італійській мові позначає дію, яка збігається з моментом мовлення, повторну або звичайну дії.

Ogni mattina mangio i fiocchi di avena per il colazione. - Щоранку я їм вівсяні пластівці на сніданок.

 

При відмінюванні дієслів в теперішньому часі є ряд особливостей. Але існують такі дієслова-винятки, які відмінюються за своїм правилом:

1) avere (мати) 

1. io - ho

2. tu - hai

3. lui, lei - ha

1. noi - abbiamo

2. voi - avete

3. loro - hanno

 

essere (бути):

1. io - sono

2. tu - sei

3. lui, lei - è

1. noi - siamo

2. voi - siete

3. loro - sono 

 

2) Модальні дієслова (Verbi servili) також мають свої власні форми відмінювання:

Volere (хотіти): voglio, vuole, vogliamo, volete, vogliono.

Voglio comprare una macchina rossa e il mio marito vuole una nera. - Я хочу купити червону машину, а мій чоловік чорну.

Potere (могти): posso, puoi, può, possiamo, potete, possono.

Possiamo venire al ristorante vostro? - Ми можемо прийти до вас в ресторан?

Dovere (бути належним): devo (debbo), devi, deve, dobbiamo, dovete, devono (debbono).

Mario deve comprare un libro interessante per nostra figlia. -Марія Повинен купити цікаву книгу для нашої дочки.

Sapere (знати): so, sai, sa, sappiamo, sapete, sanno.

So che in un anno quattro stagioni. - Я знаю, що в році чотири пори.

Деякі дієслова об'єднуються в групи за загальним схожим елементом, а саме -g, яка з'являється при відмінюванні для осіб Io та Loro. Принцип відмінювання таких груп дієслів варто запам'ятовувати, також як і такі дієслова-винятки.

Venire (приходити): vengo, vieni, viene, veniamo, venite, vengono

A che ora venite da noi stasera? -Під Скільки ви прийдете до нас сьогодні?

Rimanere (залишатися): rimango, rimani, rimane, rimaniamo, rimanete, rimangono

Porre (класти, ставити): pongo, poni, pone, poniamo, ponete, pongono

Scegliere (вибирати): scelgo, scegli, sceglie, scegliamo, scegliete, scelgono.

Tra una pizza o il gelato mio figlio sceglie sempre il secondo, perche è goloso. - Між піцою та морозивом мій син обов'язково вибере морозиво, тому що він ласун.

Для того щоб запам'ятати всі дієслова цієї групи, варто уважно вивчити таблицю неправильних дієслів.

 

3) Деякі дієсліва III - го відмінювання набувають суфікс -isc, який з'являється перед стандартним закінченням (крім Noi, Voi)

Preferire (надавати перевагу): preferisco, preferisci, preferisce, preferiamo, preferite, preferiscono.

Che tipo di vino preferite? - Якому вину ви віддаєте перевагу?

Finire (закінчувати): finisco, finisci, finisce, finiamo, finite, finiscono.

A che ora i tuoi amici finiscono di lavorare? - О котрій годині твої друзі закінчують роботу?

Capire (розуміти): capisco, capisci, capisce, capiamo, capite, capiscono.

Adesso ti capisco, mia cara amica. - Тепер я розумію тебе, моя люба подруга.

Unire (об'єднувати): unisco, unisci, unisce, uniamo, uniate, uniscono.

Di solito i ponti uniscono rive opposte. - Мости об'єднують протилежні береги річок.

 

4) І остання група дієслів, які відмінюються за своїми власними правилами - це дієслова, що змінюють свою основу. Такі дієслова потрібно просто вивчити і запам'ятати.

Morire (померти): muoio, muori, muore, moriamo, morie, muoiono.

La maggioranza degli anziani che vive da sola muore di solitudine. - Більшість літніх людей, які живуть одні, вмирають від самотності.

Udire (чути): odo, odi, ode, udiamo, udite, odono.

Quando odo questa melodia posso godere il momento. - Коли я чую цю мелодію, я можу насолоджуватися моментом.

Uscire (йти): esco, esci, esce, usciamo, uscite, escono.

Quando esci ricorda di spegnere la TV. - Коли йдеш, не забудь вимкнути телевізор.

 

Іноді даний час може позначати не тільки дію, яке відбувається в момент мовлення, але  й ту дію, яка не обмежується певним моментом.

Luisa dorme. - Луіза Спить.

А також Presente позначає звичні або повторні дії.

Cuciniamo la pasta alla amatriciana ogni sabato. - Щосуботи ми готуємо пасту аматрічіана.

Il mio marito non fuma. - Мій чоловік не курить.

Рейтинг сторінки:

4.5/5 (всього:2)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови