auto
uk
GO
Share 106
xx

оцінить нас:

Cкладний майбутній час

Cкладний майбутній час  (Futuro anteriore)

Даний час вживається в підрядних реченнях і  позначає дію, яка повинно була закінчитись до того моменту, коли почалась наступна дія, тобто цей час знаходиться на проміжку між теперішнім та майбутнім. Зазвичай підрядне речення вводиться прислівниками часу dopo che (після того, як), appena (як тільки, ледве), quando (коли, в той час).

Для утворення форми складного майбутнього часу використовуються допоміжні дієслова avere / essere в формі простого майбутнього часу і дієприкметник минулого часу основного дієслова в реченні.

Тому відповідно формула майбутнього часу така: Avere / essere (Futuro Semplice) + Participio Passato (смислового дієслова).

З дієсловом essere використовуємо дієслова, що означають рух, а з усіма іншими використовується avere.

Quando Elisabetta avrà finito di fare la doccia, uscirà. - Коли Елізабетта закінчить приймати душ, вона вийде. Відповідно - закінчить приймати душ (Fut. Anter.), а потім інша дія у майбутньому - вийде (Fut.semp).

Appena sarò venuto a casa, mangierò. - Як тільки прийду додому, буду їсти. (Буду їсти -Futuro semplice, прийду додому - Futuro anteriore).

Але в сучасній розмовній італійській мові частіше можна зустріти вживання таких конструкцій: початкова форма речення "Quando sarà venuto, ti telefonerà." замінюється на "Quando arriverà, ti telefonerà.", "Quando arriva, ti scrive."

Якщо розглядати використання складного майбутнього часу в самостійному реченні, то воно може позначати дію, яка обов'язково закінчиться до певного терміну.

Fra un'ora nostra nonna sarà già arrivata nel Fiumicino. - Уже через годину наша бабуся прибуде в аеропорт Фьюмічіно.

Як бачимо в даному випадку Futuro anteriore використовується в самостійному реченні.

 

Рейтинг сторінки:

5/5 (всього:1)

Оцінить наш проект

Auto
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська

Вci 104 мови
англійська
українська
польська
латинська
німецька
російська
Вci 104 мови