“противников” на англійській мові

RU
EN
loading
Ad

інші переклади

іменник
enemy
враг противник неприятель оппонент
opponent
оппонент противник враг
adversary
противник враг соперник неприятель оппонент
foe
враг противник недоброжелатель
rival
соперник конкурент противник
antagonist
антагонист противник соперник
assailant
противник зачинщик нападающая сторона
hostile
враг противник
opposer
противник оппонент
contradictor
оппонент противник спорщик
contestant
соперник конкурент участник соревнования участник состязания противник