“можливістю” на англійській мові

UK
EN
loading
Ad

інші переклади

іменник
possibility
змога мога можливість
chance
випадковість випадок слушний випадок удача доля можливість
capability
здатність здібність мога можливість обдарованість
feasibility
здійсненність можливість придатність
power
влада енергія степінь двигун міць можливість
facility
здатність легкість можливість уміння
scope
масштаб межі можливість обсяг розмах
occasion
випадок приключка справа можливість причина нагода
eventuality
випадковість можливість
resource
відпочинок можливість ресурси
potentiality
можливість потенціальність потенційність
contingency
випадковість випадок імовірність можливість